Gunga's Den
Gunga's Den
Champions
Basho 2020 2021 2022
Hatsu   Monique Gina
Haru   Ian Ian
Natsu   Gina Ian
Nagoya   Ian  
Aki   Ian  
Kyushu Gina Ian